فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱منابع آزمون جامع دکتری/ اردیبهشت 1402ابوالقاسم امیراحمدی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲اعلام دقیق تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتریابوالقاسم امیراحمدی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳آزمون جامع دکترای تخصصی 1401ابوالقاسم امیراحمدی۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۴تقویم حذف و اضافه ترم مهر 1401دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۵زمان بندی امتخاب واحد ترم مهر1401دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۶تقویم دانشگاهی ترم مهر، بهمن و تابستان 1402-1401دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۵/۱۴
۷انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشنا...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۸تغییر زمان آزمون جامع دکتری در ترم بهمن 1401 ...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۹اطلاعیه ی زمان و مکان آزمون جامع ترم بهمن 1401دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۱۰دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون جامع شفاهی و ...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۱زمان های پیش دفاع متمرکز در سال 1401 مختص دا...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱۲مواد آزمون جامع در ترم بهمن 1400 مختص دانشجوی...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۱۳اضافه شدن درس انس با قرآن کریم برای ورودی های...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۱۴دستورالعمل فاصله گذاری در جلسات دفاع دانشجویا...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۵زمان بندی حذف و اضافه ترم بهمن 1400دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۶قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزادکتر مرجان وثوقي۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۱۷قابل توجه دانشجویان تک لیست حقوق خانوادهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۱۸فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۹ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۰چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۲۱قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی حقوق خصوصیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۹/۰۳
۲۲قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۸/۰۱
۲۳قابا توجه اقای رستمی معرفی به استاددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۴/۲۷
۲۴قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۲۵قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۲۶قابل توجه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۲۷قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۲۸قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۹
۲۹قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۳۰سال نو مبارکافسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۳۱سایت های پرکاربرد تحقیقاتیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۳۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۳۳قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۳۴قابل توجه دانشجویان زبان خارجه پرستاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۳۵قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2313افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۳۶قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق خصوصیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۳۷قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۳۸قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۳۹قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۴۰قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۴۱قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۴۲قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2304افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۴۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۴
۴۴قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۴۵قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۴۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی حقوق (متون حقوقی)دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۴۷قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۴۸قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشت و...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۴۹قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۵۰قابل توجه کلیه دانشجویانافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۲
۵۱قابل توجه دانشجویان بیوتکنولوژی با مشخصه 1948افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۵۲قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 14040و 14023افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۵۳قابل توجه کلیه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۳/۱۳
۵۴قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 1421افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۳/۱۱
۵۵قابل توجه دانشجویان محترم بیوتکنولوژیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۴
۵۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۵۷قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۵۸قابل توجه دانشجویان محترم رشته فقه و مبانی حق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۵۹قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۱۸
۶۰قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۶۱قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۶۲قابل توجه دانشجوی محترم پورخاکدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۶۳happy New Yearدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۶۴فایل جدید fun factsدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۶۵قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۶۶قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۶۷قابل توجه دانشجويان محترم گروه پرستاري و بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶۸قابل توجه دانشجو عباس دلبریافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۶۹بسیار مهم: (توجه توجه) قابل توجه دانشجویان کا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۷۰قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق با مشخصه 14...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۷۱قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فقه با مشخص...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۷۲قابل توجه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۷۳قابل توجه دانشجو آقای علی هاشمی رادافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۷۴قابل توجه دانشجویان رشته حقوق با مشخصه 1430 و...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۷۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۷۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۶
۷۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۷۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۷۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۸۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۸
۸۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۸۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۸۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۲۹
۸۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۸۵ایام محرم حسینی یاد اور دلاوری های بزرگمردان ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۰
۸۶قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت و گروه ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۸۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۸۸قابل توجه دانشجوی محترم جناب اقای معیتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۸۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۹۰قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۹۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۹۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۹۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۱۲
۹۴خجسته مهرماهافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۹۵تبریک اغاز سال تحصیلی جدیددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۶/۲۸
۹۶اعلام برنامه هفتگی (فعلی) ترم اول 94 – 93افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۱
۹۷قابل توجه دانشجویان این جانبافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۳/۲۶
۹۸قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته فقه و حقوق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۲۵
۹۹قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۱۰۰با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه هم وطنان و ع...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۹
12