فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی
 
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه دانشجويانمحسن ولايتي۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۲به نام خدا-پیرو دستور اکید شورای آموزشی کلیه ...محسن ولايتي۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳نمرات زبان ارشد فلسفهسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۴نمرات منطق جدید ارشد فلسفه نیمسال دوم 91- 92سيد محمد کاظم علوي۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۵قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفه: تحقیق درس فلس...سيد محمد کاظم علوي۱۳۹۲/۰۵/۱۱
۶موضوع پیشنهادی برای پایانامهولي اله ملکوتي فر۱۳۹۲/۰۴/۰۸
۷آدرس وبلاگولي اله ملکوتي فر۱۳۹۲/۰۳/۲۹
۸اعلام نمراتولي اله ملکوتي فر۱۳۹۲/۰۳/۲۹
۹نمرات کلام جدید غرب 1 غرب 2سيد محمد کاظم علوي۱۳۹۱/۱۲/۲۷
۱۰قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفه درس زبان تخصصیسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۱۱قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفه درس فلسفه غرب 2سيد محمد کاظم علوي۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۱۲قابل توجه دانشجویان فقه درس کلام 2 و 3سيد محمد کاظم علوي۱۳۹۱/۰۳/۱۸
۱۳قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفهسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۱/۰۳/۰۹
۱۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۰/۱۰/۱۳
۱۵نمرات نهایی زبان تخصی ارشد فلسفهسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۰/۰۶/۰۶
۱۶نمره مقاله؛ پایان نامهسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۰/۰۵/۲۳
۱۷لیست مجلاتسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۰/۰۵/۲۳
۱۸نمرات نهایی فلسفه غرب 1 ارشد فلسفهسيد محمد کاظم علوي۱۳۹۰/۰۵/۲۳