فهرست اطلاعیه‌های دکتر محمد آرمين
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱سئوال روش تحقیق۱۳۹۳/۱۰/۲۴ - ۱۷:۱۰:۰۰۸۶ بار
۲تمرین آمار حیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۹ - ۲۱:۵۹:۲۲۴۱ بار
۳نمرات روش تحقیق۱۳۹۳/۰۴/۰۲ - ۲۲:۱۰:۵۲۹۹ بار
۴مثال مربوط به برش دهی۱۳۹۳/۰۲/۰۳ - ۰۶:۰۲:۱۲۵۵ بار
۵عدم حضور۱۳۹۲/۱۰/۳۰ - ۱۰:۲۷:۴۴۱۰۰ بار
۶نمونه سئوالات امتحانی بیومتری۱۳۹۲/۱۰/۰۹ - ۰۶:۵۸:۰۷۷۳ بار
۷دانلود جزوه فیزیولوژی گیاهی۱۳۹۲/۰۸/۱۳ - ۱۹:۲۲:۳۷۱۳۵ بار
۸فایل درس طرح ازمایشات۱۳۹۲/۰۷/۲۰ - ۰۶:۴۸:۰۹۸۳ بار
۹مباحث درس فیزیولوژی۱۳۹۲/۰۷/۲۰ - ۰۶:۴۶:۵۵۶۹ بار
۱۰متن درس فیزیولوژی گیاهان زراعی۱۳۹۲/۰۷/۱۳ - ۱۵:۱۴:۲۸۱۰۱ بار
۱۱نمره روش تحقیق۱۳۹۲/۰۴/۲۱ - ۱۲:۳۵:۱۷۱۴۴ بار
۱۲نمونه سئوال امتحانی۱۳۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۱:۴۰:۴۱۱۶۶ بار
۱۳لیست حضور و غیاب۱۳۹۱/۱۲/۰۵ - ۰۸:۰۳:۲۹۲۰۳ بار
۱۴نمرات روش تحقیق۱۳۹۱/۱۱/۰۶ - ۱۶:۵۹:۱۱۱۵۱ بار
۱۵نمرات بیومتری۱۳۹۱/۱۰/۲۴ - ۲۱:۳۷:۳۴۱۶۶ بار
۱۶نمونه سوال روش تحقیق۱۳۹۱/۱۰/۲۳ - ۲۰:۲۲:۰۷۱۵۹ بار
۱۷تمرین بیومتری۱۳۹۱/۰۸/۰۶ - ۱۶:۲۴:۲۲۱۲۶ بار
۱۸نمرات روش تحقیق۱۳۹۱/۰۴/۰۵ - ۱۱:۳۷:۲۹۲۲۲ بار
۱۹سئوالات تشریحی روشهای پیشرفته اماری ارشد زراعت۱۳۹۱/۰۳/۲۱ - ۱۳:۱۵:۳۳۱۳۸ بار
۲۰کلاس جبرانی۱۳۹۱/۰۲/۲۵ - ۱۰:۱۷:۵۵۱۰۱ بار
۲۱ماتریس۱۳۹۱/۰۱/۳۰ - ۲۲:۱۲:۰۰۱۰۱ بار
۲۲نمرات درس روشهای پشرفته آماری و طرح آزمایشات۱۳۹۰/۱۰/۲۹ - ۰۸:۵۱:۳۷۲۶۷ بار
۲۳حل تمرین درس روشهای پشرفته آماری۱۳۹۰/۱۰/۱۹ - ۱۱:۴۰:۰۳۱۳۱ بار
۲۴سئوالات علف های هرز۱۳۹۰/۱۰/۱۱ - ۱۲:۱۸:۰۷۱۲۹ بار
۲۵سمینار درس علف کش ها۱۳۹۰/۰۸/۲۸ - ۲۱:۵۹:۳۸۸۹ بار
۲۶ترجمه۱۳۹۰/۰۸/۱۵ - ۲۱:۲۲:۱۶۱۴۴ بار
۲۷فایل سئوال۱۳۹۰/۰۷/۲۲ - ۱۰:۰۵:۵۳۳۱۸ بار
۲۸نمرات درس روشهای پیشرفته آمار(آمار کاربردی)۱۳۹۰/۰۴/۱۰ - ۰۸:۴۴:۱۵۲۶۹ بار
۲۹اعلام نمرات روش تحقیق، آمار کاربردی و طرح آزم...۱۳۹۰/۰۴/۰۶ - ۲۲:۵۲:۰۱۲۵۵ بار
۳۰نمرات درس روشهای پیشرفته آمار۱۳۹۰/۰۴/۰۱ - ۱۶:۳۲:۳۹۲۱۷ بار
۳۱دومين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر۱۳۹۰/۰۳/۳۱ - ۰۹:۰۹:۰۵۶۵ بار
۳۲کلاس جبرانی روشهای پیشرفته آماری۱۳۹۰/۰۳/۲۳ - ۱۱:۴۴:۵۲۶۱ بار
۳۳مباحث تعریفی در درس روشهای پیشرفته آماری۱۳۹۰/۰۳/۲۰ - ۱۰:۰۴:۰۶۱۴۳ بار
۳۴کلاس آمار کاربردی۱۳۹۰/۰۳/۱۸ - ۱۲:۰۲:۵۴۵۴ بار
۳۵وضعیت کلاس ها در روز پنج شنبه۱۳۹۰/۰۳/۰۳ - ۲۱:۱۴:۳۵۸۹ بار
۳۶تمرین مربوط به درس طرح آزمایشات۱۳۹۰/۰۲/۱۳ - ۰۸:۱۲:۴۶۱۲۶ بار
۳۷فایل مربوط به کتاب۱۳۹۰/۰۲/۰۵ - ۰۶:۵۰:۴۳۱۶۱ بار
۳۸دستورکارهای زیست فنآوری۱۳۸۹/۱۱/۱۰ - ۲۱:۵۵:۵۰۷۰ بار
۳۹نمرات درس طرح آزمایشات۱۳۸۹/۱۱/۰۵ - ۲۱:۱۹:۱۱۱۹۶ بار
۴۰نمرات درس روشهای پیشرفته آمار۱۳۸۹/۱۱/۰۳ - ۲۰:۴۰:۴۸۱۷۸ بار
۴۱نمرات نهایی درس روش تحقیق۱۳۸۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۱۷:۴۷۲۶۰ بار
۴۲نمرات آمار و احتمالات۱۳۸۹/۱۰/۲۲ - ۰۸:۳۰:۵۱۱۱۹ بار
۴۳اولويت هاي تحقيقاتي علفهاي هرز۱۳۸۹/۱۰/۱۹ - ۰۹:۱۸:۲۷۷۴ بار
۴۴مطالب تشریحی آمار پیشرفته۱۳۸۹/۱۰/۱۶ - ۲۰:۰۸:۲۷۱۲۸ بار
۴۵نحوه تنظيم فهرست منابع۱۳۸۹/۱۰/۱۶ - ۰۷:۱۶:۵۳۹۷ بار
۴۶نمونه سئوال امتحانی آمار پیشرفته۱۳۸۹/۱۰/۱۳ - ۰۶:۵۵:۲۱۲۳۲ بار
۴۷تمرین مربوط به روش شناسی سطح پاسخ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ - ۰۶:۳۴:۵۴۱۲۴ بار