فهرست اسناد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱حذف و اضافهفرم۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲چارت درسی ارشد ادبیات کودکفرم۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳تقویم دانشگاهی ترم مهر، بهمن و تابستان 1402-1401بخشنامه۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۴چارت درسی ارشد ادبیات فارسی ورودی 98 به بعدواردنشده۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۵تقویم دانشگاهی ترم مهر، بهمن و تابستان 1402-1401بخشنامه۱۴۰۱/۰۵/۱۴
۶Doc file Farsi MA phD templateفرم۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷template for English MA studentsفرم۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۸قالب رساله ها و تزهافرم۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۹دستورالعمل اخذ پایان نامه و دفاع کارشناسی ارشدفرم۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۰انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 1399 دانشجویان آموزش زبان انگلیسیفرم۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۱انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 1399فرم۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۲تغییر زمان جامعواردنشده۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۳چارت دکتری ماقبل 98فرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۴چارت ارشد ادبیات کودکفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۵چارت ارشد آموزش زبان 96 به بعدفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۶ارشد زبان و ادبیات فارسی 98 به بعدفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۷چارت درسی دکتری ادبیات 98 به بعدفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۸چارت درسی ارشد ادبیات فارسی ورودی 98 به بعدواردنشده۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۹دستورالعمل دفاع از رساله در مقطع دکتریبخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۲۰فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم۱۴۰۰/۱۱/۲۶
۲۱آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیبخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۶
۲۲دستورالعمل ارایه ی نمرنه قبولی زبان مختص دانشجویان دکتریواردنشده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۳اصلاح اخذ پایان نامه مختص مربیانبخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۲۴نحوه ی همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت (بخشنامه الف و ب)بخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۲۵فرم تحویل موضوع تز ارشد به گروهفرم۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۶فرم پروپوزال ارشدفرم۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۷سرفصل جدید رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشدفرم۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۲۸فرمت کلی تز های انگلیسی زبان مختص رشته های آموزش زبان انگلیسی در مقطع ارشدفرم۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۹فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۳۰ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۳۱چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشدفرم۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۳۲ایین نامه جدید کارشناسی ارشدبخشنامه۱۳۹۵/۰۸/۲۵