فهرست سوالات پرسیده‌شده از دکتر قاسم فائزيان
طرح سوال جدید    
تعدادکل خوانده شده خوانده نشده پاسخ داده پاسخ نداده
۳۹ ۲۵ ۱۴ ۷ ۳۲